Unijna Dyrektywa o Ochronie

Obowiązek wprowadzenia polskiej ustawy, a więc przepisów dotyczących ochrony sygnalistów wynika
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie
ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czy Twoja firma jest gotowa?

Planowane wejście w życie

17 Grudnia 2021

Dla firm zatrudniających 250 i więcej pracowników

dni
godzin
minut

17 Grudnia 2023

Dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników

dni
godzin
minut

INFORMACJA

Na 17 grudnia 2021 roku wyznaczono termin wdrożenia dyrektywy. W tym terminie powinna obowiązywać już polska ustawa wprowadzająca te przepisy do polskiego porządku prawnego. Od 17 grudnia 2021 roku przepisy dotyczące szeroko pojętej ochrony sygnalistów mają obowiązywać największe podmioty prywatne, czyli te zatrudniające co najmniej 250 pracowników oraz pracodawców podmiotów publicznych bez względu na liczbę zatrudnionych (chociaż polska ustawa będzie mogła zawierać odrębności w tym zakresie). Pracodawców prywatnych zatrudniających od 50 pracowników te obowiązki powinny obowiązywać od 17 grudnia 2023 roku.

Celem dyrektywy jest ujednolicenie przepisów państw Unii Europejskiej w zakresie poprawy egzekwowania prawa i polityki Unii Europejskiej w określonych dziedzinach, co ma być realizowane poprzez ustanowienie wspólnych, minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).

Nurtują Cię jakieś pytania?

odpowiedzi na nie znajdziesz w naszym FAQ