SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

RP.PL: Sygnaliści: postępowania wyjaśniające prowadzone według własnych reguł

Redakcja serwisu Sygnaliści  poleca:

najnowszy artykuł Bogusława Kawłona na łamach Rzeczypospolitej

„ROLĄ PRACOWNIKÓW NIE JEST SZUKANIE HAKÓW NA PRACODAWCĘ”

 

Pracodawcy i organy publiczne będą mieć dość dużą swobodę w ukształtowaniu zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających. Pozwoli to organizacji przyjąć rozwiązania najwłaściwsze z punktu widzenia jej specyfiki.

Przepisy projektowanej ustawy o ochronie sygnalistów nakładają na pracodawców dwojakiego rodzaju obowiązki o charakterze operacyjnym
– związane z umożliwieniem sygnalistom zgłoszenia nieprawidłowości oraz
– dotyczące procedowania zgłoszeń.

W tym drugim zakresie pracodawcy mają mieć obowiązek podjęcia tzw. działań następczych (to termin ze słowniczka ustawy). Chodzi tu o takie czynności, które służą sprawdzeniu prawdziwości zgłoszenia lub które potem przyjmują postać środków zaradczych służących wyeliminowaniu nieprawidłowości.

Wśród środków, które mają na celu weryfikację prawdziwości informacji podanych przez sygnalistę, ustawa wymienia postępowania wyjaśniające – obok kontroli i postępowań administracyjnych, które mogą służyć wyjaśnieniu sprawy w obszarach, w których prawo wymaga wszczęcia formalnych postępowań. Tu chciałbym skupić się na wewnętrznych postępowaniach służących wyjaśnieniu prawdziwości zgłoszenia od Sygnalisty.

 

 

TO JEDYNIE FRAGMENT

po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top