Projekt Ustawy – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

czy Twoja Firma jest gotowa?

Celem ustawy jest ujednolicenie przepisów państw Unii Europejskiej 
w zakresie poprawy egzekwowania prawa i polityki UE w określonych dziedzinach, co ma być realizowane poprzez ustanowienie wspólnych, minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony Sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego).

śledz postępy prac nad projektem

stan na 01.02.2024

71%

PEŁEN TEKST PROJEKTU USTAWY

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top