SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

Potencjalna rozbieżność zakresu ochrony z ustawy o sygnalistach z dyrektywą europejską

dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy

opiekun merytoryczny oraz ekspert portalu www.zglosnaduzycie.pl

 

Niestety polskie prawo nie jest wolne od niedoskonałości. Wynikają one z różnych przyczyn, czasami z niechlujności, czasami z braku czasu a w niektórych przypadkach być może z jakichś celowych działań grup nacisku. W przypadku planowanej ustawy o sygnalistach już na etapie projektu znajdujemy przepisy które siłą rzeczy muszą prowadzić do pytania o rzeczywiste intencje ich autorów.

Zakres podmiotowy ochrony sygnalistów

Tym razem przyjrzyjmy się kwestii zakresu podmiotowego ochrony sygnalistów. Czyli innymi słowy spójrzmy w zakresie jakich wykonywanych zawodów sygnaliści będą chronieni przez negatywnymi czy represyjnymi działaniami ze strony pracodawców. Warto porównać co stanowi obowiązująca europejska dyrektywa, a co można znaleźć w polskich projektowanych przepisach o sygnalistach.

Co stanowi dyrektywa

I tak w treści dyrektywy o sygnalistach znajdujemy, że wyklucza ona stosowanie ochrony przysługującej sygnalistom w zakresie „ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej”. Czyli przekładając to na zrozumiały język chodzi o tajemnicę adwokacką, tajemnice radcy prawnego czy tajemnicę lekarską, czyli tylko kilka zawodów właśnie prawniczych czy medycznych. Natomiast polski ustawodawca, a właściwie projektodawca ustawy o sygnalistach wydaje się mieć inną wizję w tym zakresie.

Suwerenny pomysł znad Wisły       

Polski projektodawca ustawy o sygnalistach proponuje w treści art. 5 ust. 2 planowanej ustawy o sygnalistach inny zakres podmiotowy. Otóż zgodnie z projektem wyłącznie ma dotyczyć „tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu”. Polski ustawodawca zamierza wprowadzić szerszy zakres wyłączenia a nowe przepisy nie będą miały zastosowania przykładowo do tajemnicy biegłego rewidenta, tajemnicy bankowej, tajemnicy rzecznika patentowego, tajemnicy dziennikarskiej czy doradcy podatkowego. Powyższe oznacza więc, że osoby wykonujące między innymi zawody jak wskazano powyżej nie będą objęte ochroną w zakresie wynikającym z planowanej ustawy o sygnalistach. Pytanie czy taka jest rzeczywiście intencja suwerennego kraju nad Wisłą?

 

Stan prawny: 19 listopada 2021, etap projektu ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top