SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

Personalia Sygnalisty

Honorata Skibicka, radca prawny oraz ekspert portalu www.zglosnaduzycie.pl

 

 

Dzisiaj temat krótki, ale bardzo praktyczny:

Kiedy pracodawca, rozumiany jako członkowie zarządu przedsiębiorstwa, dyrektor generalny poznaje imię i nazwisko pracownika, który dokonał zgłoszenia, sygnalisty?

 

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić na czym polega wynikający z Dyrektywy obowiązek zachowania poufności sygnalisty. Oznacza to tyle, że tożsamość osoby dokonującej zgłoszenie nie jest ujawniana bez wyraźnej zgody tej osoby żadnej osobie, która nie jest upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nim działań następczych członkiem personelu pracodawcy. Mówiąc o tożsamości tej osoby chodzi tu nie tylko o imię i nazwisko, ale także o wszelkie informacje, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie tożsamość sygnalisty. Ochronie podlega więc nie tylko imię i nazwisko, ale też takie elementy jak nazwa stanowiska, działu, cechy charakterystycznych tej osoby. Nie należy podawać żadnych danych, które pozwalają zapoznanie się z informacją, kto dokonał zgłoszenia nieprawidłowości. Ma to na  celu chronienie takiej osoby przed działaniami odwetowymi w miejscu zatrudnienia.

 

Wyłącznie wyjątkowo tożsamość osoby dokonującej zgłoszenie może być ujawniona wtedy, jeśli jest to konieczne i proporcjonalne w kontekście prowadzonego przez upoważnione organy postępowania wyjaśniające lub postępowania sądowe, ale także przy zachowaniu pewnych warunków dodatkowych.

 

Wracając do pytania na wstępie: personalia osoby dokonującej zgłoszenie mogą być ujawnione wtedy, jeżeli osoba ta wyraźnie się na to zgadza lub członkowie zarządu/ dyrektor generalny są wyznaczonymi członkami personelu do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i podejmowania w związku z tym działań następczych. W praktyce jednak trudno wyobrazić sobie także sytuację, by to członkowie zarządu zostali wyznaczeni do pełnienia tych funkcji w organizacji. Te role powinny być raczej powierzone osobom cieszącym się szczególnym zaufaniem wśród pracowników, czy to ze względu na pełnione funkcje, czy cechy osobowości, ale na stanowisku równorzędnym w strukturze. Osoby stające na najwyższych szczeblach struktury pracodawcy wzbudzają respekt wśród pracowników, co może zwieszać ich dyskomfort i stanowić barierę w dokonywaniu zgłoszeń. W praktyce osobami przyjmującymi zgłoszenia i podejmującymi działania następcze będą więc inni, szeregowi pracownicy lub będzie to usługa zlecana poza struktury pracodawcy do firmy zewnętrznej, tak aby zapewnić bezstronność działań w tym zakresie.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top