Oferta – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

OFERTA SYSTEMU SYGNALIŚCI

nasza najnowsza broszura ofertowa

Obowiązek wdrożenia procedur dla Sygnalistów, wynikający 
z Dyrektywy UE, wymaga wdrożenia kanałów zgłaszania i działań wyjaśniających. W tym celu pracodawcy powinni uruchomić sposób wewnętrznego zgłaszania informacji o nadużyciach, a także określić sposób postępowania ze zgłoszeniami.

Celem ustawy jest ujednolicenie przepisów państw Unii Europejskiej w zakresie poprawy egzekwowania prawa i polityki UE w określonych dziedzinach, co ma być realizowane poprzez ustanowienie wspólnych, minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony Sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego).

czy twoja firma jest gotowa?

SPRAWDŹ W QUIZIE

PEŁEN TEKST PROJEKTU USTAWY

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top