Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy był tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Na jednym z paneli była omawiana unijna regulacja dotycząca sygnalistów i nowelizacja wdrażająca ją do polskich przepisów. Mimo upływu terminu na implementację dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (minął 17 grudnia 2021 r.) i skargi Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Polski za jej niewdrożenie rząd nadal nie przygotował ostatecznej wersji tego projektu, którym mógłby zająć się nasz parlament.”