SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

Czy w temacie Sygnalistów pracodawca można współpracować z firmą zewnętrzną?

 

Honorata Skibicka, radca prawny oraz ekspert portalu www.zglosnaduzycie.pl

 

W Internecie można znaleźć wiele ofert współpracy w procesie wdrożenia tematu Sygnalistów w różnych cenach, zaczynając nawet od kilkudziesięciu złotych. Biorąc pod uwagę nakład planowanej w tym zakresie pracy, wydaje się zupełnie niepoważne lub nierealne. Aż trudne do uwierzenia.

Zarówno Dyrektywa, jak i projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa dopuszczają współpracę z podmiotem zewnętrznym w celu wypełnienia obowiązków szeroko pojętej ochrony Sygnalistów. Projekt ustawy przykładowo zezwala na współpracę z podmiotem zewnętrznym zarówno w zakresie przyjmowania, jak i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych. Działanie takie wymaga uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy. Należy pamiętać, zawarcie umowy nie uchyla odpowiedzialności pracodawcy dochowania obowiązków nakładanych przepisami o Sygnalistach. Jest to istotne dla tych pracodawców, którzy zdecydują się na wyoutsourcowanie tego tematu podmiotom zewnętrznym.

Oznacza to tyle, że jeżeli te obowiązki nie będą wykonywane lub będą wykonywane nieprawidłowo przez podmiot zewnętrzny, to pracodawca nie zwolni się z odpowiedzialności wobec pracownika. Te postanowienia powinny być dla pracodawcy jasnym sygnałem, aby nawiązywać współpracę z takimi podmiotami, które dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków. Najlepiej więc podejmować współpracę z takimi, do których pracodawca ma zaufanie, chociażby na podstawie wcześniejszej współpracy w innych, powiązanych obszarach (chociażby w zakresie zgłaszanych nadużyć w tamach HR). Oczywiście w przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków przejętych przez firmę zewnętrzną może ona ponieść odpowiedzialność umowną, natomiast wciąż nie zwalnia to pracodawcy z odpowiedzialności wobec pracownika. Z tych powodów wybór jednostki do współpracy w temacie Sygnalistów powinien być dokonany z maksymalną starannością.

Dodatkowo temat opracowania odpowiednich procedur, w tym w szczególności regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku braku posiadania odpowiednich kompetencji wśród własnych zasobów, może być także zlecony odpowiednim podmiotom zewnętrznym.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top