SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

Co może zrobić pracownik, który nie chce zgłosić naruszeń w miejscu pracy za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeniowego?

Honorata Skibicka, radca prawny oraz ekspert portalu www.zglosnaduzycie.pl

 

Jeżeli pracownik zauważa nieprawidłowości, które obejmuje Dyrektywa, ale z różnych powodów obawia się je zgłosić w miejscu pracy (czy to ze względów osobistych, braku zaufania do osób przyjmujących zgłoszenie, braku zaufania do wewnętrznego kanału zgłoszeniowego itp.), przewidziano inne sposoby dokonania zgłoszenia. W takiej sytuacji naturalnym krokiem powinno być dokonanie zgłoszenia za pomocą zewnętrznego kanału zgłoszeniowego. Wymogiem zawartym w Dyrektywie jest ustanowienie organu państwowego lub upoważnienie już istniejącego do wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń i ochrony sygnalisty. Do tych celów ma służyć właśnie zewnętrzny kanał zgłoszeniowy. Pracownik będzie miał możliwość zgłoszenia nieprawidłowości, jakie zachodzą w miejscu pracy do takiego podmiot zewnętrznego. Taki pracownik, po spełnieniu warunków wskazanych dyrektywie także będzie podlegał ochronie w miejscu pracy.

 

Na dzień przygotowania niemniejszego tekstu nie ma ustawy ani projektu ustawy wdrażającej Dyrektywę do polskiego porządku prawnego. Czekamy zatem na informację, który organ zostanie w Polsce wyznaczony do przyjmowania i rozpoznawania spraw zagłuszanych przez sygnalistów za pośrednictwem zewnętrznego kanału zgłoszeniowego.

 

Warto zwrócić uwagę, że Dyrektywa przewiduje jeszcze trzecią możliwość ujawnienia nieprawidłowości: ujawnienie publiczne. Ten przypadek zostanie opisany w kolejnym artykule.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top