Uncategorized – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Uncategorized

Uncategorized

RP.PL: Sygnaliści: postępowania wyjaśniające prowadzone według własnych reguł

Redakcja serwisu Sygnaliści  poleca: najnowszy artykuł Bogusława Kawłona na łamach Rzeczypospolitej „ROLĄ PRACOWNIKÓW NIE JEST SZUKANIE HAKÓW NA PRACODAWCĘ”   Pracodawcy i organy publiczne będą mieć dość dużą swobodę w ukształtowaniu zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających. Pozwoli to organizacji przyjąć rozwiązania najwłaściwsze z punktu widzenia jej specyfiki. Przepisy projektowanej ustawy o ochronie sygnalistów nakładają na pracodawców dwojakiego rodzaju obowiązki o charakterze operacyjnym – związane z umożliwieniem sygnalistom zgłoszenia nieprawidłowości oraz – dotyczące procedowania zgłoszeń. W tym drugim zakresie pracodawcy mają mieć obowiązek podjęcia tzw. działań następczych (to termin ze słowniczka ustawy). Chodzi tu o takie czynności, które służą sprawdzeniu prawdziwości zgłoszenia lub które potem przyjmują postać środków zaradczych służących wyeliminowaniu nieprawidłowości. Wśród środków, które mają na celu weryfikację prawdziwości informacji podanych przez sygnalistę, ustawa wymienia postępowania wyjaśniające – obok kontroli i postępowań administracyjnych, które mogą służyć wyjaśnieniu sprawy w obszarach, w których prawo wymaga wszczęcia formalnych postępowań. Tu chciałbym skupić się na wewnętrznych postępowaniach służących wyjaśnieniu prawdziwości zgłoszenia od Sygnalisty.     TO JEDYNIE FRAGMENT po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:   CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uncategorized

Wyborcza o Sygnalistach z Radomia: “Nikt z nami nie rozmawiał, nikt nas nie wysłuchał”

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl poleca: najnowszy artykuł Małgorzaty Rusek na łamach Wyborczej   „AWANTURA O DYREKTORKĘ SZKOŁY W RADOMIU. NAUCZYCIELE ODCHODZĄ I NIE MOGĄ UWIERZYĆ W TO, CO SIĘ STAŁO PO ICH SKARGACH”   Kuratorium oświaty i urząd miejski oczyściły dyrektorkę podstawówki nr 27 z zarzutów, jakie padły pod jej adresem. Ale sposób, w jaki za sprawę zabrali się urzędnicy, może szokować. Konflikt w szkole ujawniliśmy w poniedziałek. Grupa rodziców działających w radzie rodziców we wrześniu wysłała do urzędu miejskiego pismo z prośbą o podjęcie działań w sprawie dyrektorki PSP nr 27 w Radomiu. Jak informowali, przed nowym rokiem szkolnym odeszło lub musiało z placówki odejść aż ośmioro nauczycieli. “Aż”, bo to co czwarty z wówczas zatrudnionych (było ich 34). Rodzice podpisani pod pismem argumentowali, że tak duże zmiany w kadrze są niekorzystne dla dzieci. Opisali przy okazji złą atmosferę w szkole i winili za nią dyrektorkę. Zarzucili jej pogardliwe traktowanie podwładnych i zwracanie się z brakiem szacunku zarówno do dzieci i ich rodziców, jak i nauczycieli. Twierdzili, że mają przykłady na poniżanie przez nią konkretnych nauczycieli oraz na to, że w decyzjach służbowych wobec nauczycieli miała kierować się swoimi sympatiami i antypatiami. Sygnaliści: “Nikt z nami nie rozmawiał, nikt nas nie wysłuchał” Wrażenia rodziców i nauczycieli, którzy odeszli ze szkoły po kontrolach, łatwo przewidzieć. Nie dowierzają, jak ich zarzuty urzędnicy potraktowali. – Czujemy rozczarowanie, bo żadna z tych instytucji nie rozmawiała z nami. Podejmowane decyzje oparły w głównej mierze na wyjaśnieniach pani dyrektor. Nas nikt nie wysłuchał, nie skonfrontował tego, co mówi pani dyrektor, z naszą wiedzą – mówi jedna z autorek skargi. Co więcej, jak mówią nasi rozmówcy, byłe nauczycielki chciały o mobbingu i zastraszaniu rozmawiać z dyrektorką wydziału edukacji. Do spotkania jednak nie doszło. TO JEDYNIE FRAGMENT po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:   CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uncategorized

Rzeczpospolita: Rolą pracowników nie jest szukanie haków na pracodawcę

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl poleca: najnowszy artykuł PAULINY SZEWIOŁY na łamach Rzeczypospolitej „ROLĄ PRACOWNIKÓW NIE JEST SZUKANIE HAKÓW NA PRACODAWCĘ”   Priorytetem nowego rządu powinno być uregulowanie ochrony sygnalistów, nie tylko ze względu na potencjalne kary, które grożą Polsce – uważa Anna Wojciechowska-Nowak, prawniczka, ekspertka od whistleblowingu. Już 17 grudnia 2021 r. upłynął termin wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Prace nad przepisami prowadzone były u nas od jakiegoś czasu. Przed wyborami nie udało się ich jednak doprowadzić do końca. Jest pani tym rozczarowana? Rozczarowana i zaskoczona. Jeszcze przed 2010 rokiem Janusz Kochanowski, ówczesny rzecznik praw obywatelskich, zwracał uwagę, że ze skarg, które do niego wpływają, wynika, iż ochrona sygnalistów jest u nas niewystarczająca. Pracując w Fundacji Batorego, prowadziłam badania w sądach, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście to wygląda. I one potwierdziły sugestie RPO. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj sądy nie mają narzędzi do tego, żeby udzielać ochrony osobom zgłaszającym nieprawidłowości w firmie, mimo że widzą, że z etycznego punktu widzenia byłoby to często słuszne. Nie są uprawnione nawet do badania hipotezy, że powodem zwolnienia było sygnalizowanie uchybień. Weryfikują bowiem jedynie przyczynę podaną przez pracodawcę, a on raczej nie przyzna wprost, że chodziło o takie działania. Problem braku wystarczającej ochrony prawnej cały czas istnieje i jest dobrze znany.   TO JEDYNIE FRAGMENT po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:   CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uncategorized

INFORMACJA: najnowsza wersja projektu ustawy o Sygnalistach [SIERPIEŃ 2023]

Niniejszym informujemy iż właśnie opublikowano najnowszą wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt umieszczono 1 sierpnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jest datowany na 12 lipca 2023 r. PROJEKT DOSTĘPNY JEST POD LINKIEM: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822887#12822887     Będziemy, jak zawsze, poddawać go pogłębionej analizie i informować Państwa na bieżąco co do jego dalszych losów!

Uncategorized

DGP: Mundurowy jednak Sygnalistą?

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl poleca: najnowszy artykuł KAROLINY TOPOLSKIEJ na łamach Dziennika Gazety Prawnej „MUNDUROWY BĘDZIE JEDNAK SYGNALISTĄ?”   Jeszcze w czerwcu tego roku informowaliśmy Państwa o możliwości nieobjęcia ochroną mundurowych, tymczasem: Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi wracają do projektu przepisów dotyczących whistleblowerów, choć wcześniej z niego wypadli. Modyfikacji ulega też vacatio legis regulacji. Resort rodziny opublikował kolejny już projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W nowej wersji projektu dokonano włączenia funkcjonariuszy służb i żołnierzy zawodowych do katalogu osób, które mogą dokonywać zgłoszeń naruszenia prawa. Zmiana ta może być zaskoczeniem, ponieważ wcześniej obydwie grupy zawodowe wypadły z projektu. Możliwość bycia sygnalistą przez funkcjonariusza czy żołnierza zawodowego przewidywał jeszcze projekt z lutego br. Ale już w marcowym takich zapisów zabrakło. W ostatniej opublikowanej właśnie lipcowej wersji projektu funkcjonariusze i żołnierze powracają…   TO JEDYNIE FRAGMENT po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:   CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uncategorized

Rzeczpospolita: z wdrożeniem zmian lepiej nie czekać

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl poleca: dzisiejszy artykuł Rafała Barańskiego i Tomasza Osieka na łamach Rzeczypospolitej „OCHRONA SYGNALISTÓW: Z WDROŻENIEM ZMIAN LEPIEJ NIE CZEKAĆ” “Wdrożenie procedur whistleblowingowych nie musi być trudne, jeśli firma posiada do tego odpowiednie zasoby, a ludzie – kompetencje. Dla podmiotów, które takiej wiedzy czy doświadczenia nie posiadają, sposobem na uniknięcie wielu potencjalnych problemów i pułapek będzie współpraca z wyspecjalizowanym w tego typu działaniach partnerem. W przypadku obu scenariuszy warto wygospodarować więcej czasu na przeprowadzenie całego procesu. Doświadczenie z wdrażania przepisów RODO w Polsce pokazuje, że działanie pod presją wymaga zaangażowanie większych zasobów finansowych czy kadrowych, ale też może skutkować błędy∂ami i niepotrzebnym stresem. Ważne jest też odpowiednie podejście do wagi i roli systemów whistleblowingowych. Nie należy traktować tego jako kolejnego wymogu prawnego, tylko jako narzędzie do ograniczenia ryzyka strat wizerunkowych i finansowych czy też służące do budowania obrazu organizacji odpowiedzialnej, etycznej i transparentnej. Do niepożądanych sytuacji nadużyć czy malwersacji może dojść w każdym przedsiębiorstwie czy instytucji. Nie należy lekceważyć żadnego problemu. Im wcześniej zostaną podjęte właściwe działania, minimalizowane jest ryzyko poważnych konsekwencji.”   To jedynie fragment artykułu, po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem: CZYTAJ CAŁOŚĆ   Mając na względzie rozwój Państwa organizacji, po zapoznaniu się z lekturą, zapraszamy do kontaktu.   KONTAKT

Uncategorized

Rzeczpospolita: Sygnaliści w mundurze mogą pozostać bez ochrony

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl poleca: najnowszy artykuł PAULINY SZEWIOŁY na łamach Rzeczypospolitej „SYGNALIŚCI W MUNDURZE MOGĄ POZOSTAĆ BEZ OCHRONY”   Rząd ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do zgłaszania naruszeń. Tak wynika z najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Cały czas regulacje w tym zakresie nie zostały przyjęte przez rząd. Chociaż niedługo może się to zmienić. Kolejna wersja projektu trafiła bowiem właśnie na Stały Komitet Rady Ministrów. Znalazło się w niej kilka ważnych zmian w stosunku do wersji przedstawionej w lipcu 2022 r., a potem w styczniu 2023 r. Ograniczono krąg podmiotów uprawnionych do zgłaszania nieprawidłowości. Rząd usunął z niego funkcjonariuszy służb mundurowych (np. policjantów) oraz żołnierzy zawodowych. Ci drudzy, na skutek uwzględnienia uwagi ministra obrony narodowej, zostali jednak ponownie dopisani. Cały czas otwarta jest natomiast kwestia funkcjonariuszy służb mundurowych w związku ze stanowiskiem ministra spraw wewnętrznych i administracji (podtrzymującym wyłączenie tej kategorii osób z projektowanej ustawy). Rozbieżności w tym zakresie ma rozstrzygnąć Stały Komitet Rady Ministrów.   TO JEDYNIE FRAGMENT po cały tekst zapraszamy do lektury RP pod adresem:   CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uncategorized

DGP: projekt ustawy o Sygnalistach nadal bez rozstrzygnięć

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl zachęca do przeczytania wczorajszego artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Mateusza Rzemka „Zgłaszanie naruszeń prawa to będzie wyzwanie dla pracowników, pracodawców, a także Państwowej Inspekcji Pracy. Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy był tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Na jednym z paneli była omawiana unijna regulacja dotycząca sygnalistów i nowelizacja wdrażająca ją do polskich przepisów. Mimo upływu terminu na implementację dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (minął 17 grudnia 2021 r.) i skargi Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Polski za jej niewdrożenie rząd nadal nie przygotował ostatecznej wersji tego projektu, którym mógłby zająć się nasz parlament.” TO JEDYNIE FRAGMENT Po cały teksty zapraszamy do lektury RP pod adresem: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8719774,projekt-ustawy-o-sygnalistach-naruszenia-prawa-pracownicy-pip.html  

Uncategorized

DGP: prawo o Sygnalistach trwale niezgodne z unijnym

Redakcja serwisu SYGNALŚCI – zglosnaduzycie.pl zachęca do przeczytania dzisiejszego artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Karoliny Topolskiej Z artykułu dowiadujemy się o losie projektu ustawy, i tym samym wiemy już, że „Przez spóźnienie w implementacji dyrektywy o sygnalistach nie jesteśmy już w stanie dotrzymać terminu jej wdrożenia w największych firmach. Skutek? Więcej trudności dla mniejszych podmiotów i obowiązek bezpośredniego stosowania regulacji UE w budżetówce”   Jaką diagnozę stawia redaktorks? Po cały teksty zapraszamy do lektury RP pod adresem: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8644474,sygnalisci-przekazywanie-zgloszen-urzedy-ograniczenia.html

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top